Letvægts Louver

Letvægts Louver er akustiske riste der virker som støjskærme og samtidigt tillader luftgennemstrømning. IAC Lightweight Louver er udført i lameller, fås i 170 og 250mm tykkelse og er et serieproduceret alternativ til Slimshield og Noishield serierne.

Letvægts Louver fra IAC Acoustics til støjdæmpning

Letvægts Louver

IAC Acoustics A/S' Letvægts Louver er egnet til opbygning omkring støjende maskinel, der har brug for naturlig ventilation eller afkøling. Støjen dæmpes når den passerer gennem risten hen over undersiden på lamellerne, og luft blæser lige igennem.

Akustiske gitre til støjdæmpning

Disse akustiske lameller eller akustiske gitre, som de også bliver kaldt, benyttes til støjbekæmpelse i boligområder, erhvervsområder og som naturlig ventilation i facader og bullerhuse.

Af anvendelsesmuligheder kan nævnes:

  • Riste til støjdæmpning af installationer på hustage
  • Friskluftsindtag til ventilationssystemer
  • Skærme omkring mekanisk udstyr nede ved jorden eller på tage
  • Akustiske barrierer eller støjskærm
Lightweight Louvre Datasheet
4.8 MB Download

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.