Hemmelige rum

Aflytnings og spionage sikre rum er en niche som IAC Acoustics A/S har specialiseret sig i. Rummene benyttes til opbevaring af fortrolige dokumenter og samtaler mellem sikkerhedsgodkendte officerer og embedsmænd.

mand i uniform står ved bord i aflytningssikkert lokale (SCIF)

Hemmelige rum

Aflytningssikre og spionage sikre rum danner rammer for opbevaring af fortrolige dokumenter og samtaler mellem sikkerhedsgodkendte officerer og embedsmænd.

Sensitive compartmented information facility (SCIF) og Special Access Program Facilities (SAPF)

Vores ekspertise med denne type faciliteter stammer fra de mange SCIF og SAPF rum, som vi har bygget i USA. Disse projekter danner præcedens for de faciliteter, som vi bygger i Europa, hvor standarder er knapt så veldefinerede. Rummene bygges med udgangspunkt i fælles standarder for hemmelige rum skrevet til luftvåbnet, flåden og hæren.

Aflytningssikre og spionage sikre rum

De aflytningssikre og spionage sikre rum kan bygges som containere, der kan sendes afsted på missioner, eller som stationære indretninger i allerede eksisterende bygninger. IAC Acoustics har erfaring med at bygge hemmelige rum, der overholder standarder som:

 • TEMPEST
 • JAFAN 6/9
 • DCID 6/9
 • ICD 705

Som udgangspunkt indrettes alle vores hemmelige rum med:

 • 5mm stålplade udvendigt
 • Tremmer i alle ventilationsåbninger
 • Indbrudssikre døre med særlige ”unpickable” låsemekanismer
 • Indbrudsalarmer
 • UPS (uniterruptable powersupply)
 • Signalfilter på alle ind- og udgående signaler
 • Almindeligt lys og el
 • Bankboks

Som regel ønskes det, at det hemmelige rum opfylder en mellemting imellem de forskellige standarder og krav, så SCIF eller SAPF rummet i sidste ende møder det egentlige behov mere end et fiktivt behov i henhold til standarder og internationale regler.

Hemmelige rum med EMI/RF-afskærmning

Myndigheder og virksomheder, der arbejder med hemmelige oplysninger, kan anvende forskellige typer af EMI/RF-beskyttede hemmelige rum eller Faraday bure for at undgå at f.eks. kompromitterende signaler kan opfanges ved aflytning. Derudover beskytter det EMI/RF-afskærmede rum mod, at der sendes skadelige signaler ind. Radiofrekvensafskærmning (RF) bliver valgt som standard i flere og flere SCIF- og SAPF-konstruktioner, netop for at sikre rummet og de informationer, der deles i det.

IAC Security Rooms
3.1 MB Download
EMI RF Shielded Acoustic Booths
343 KB Download

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.