hamster med høretelefoner

Rum til dyreforsøg

Mange af IAC Acoustics A/S' akustiske faciliteter er lavet til forsøg på mennesker, heriblandt lytterum og audiologibokse. Ligeledes kan vi bygge testfaciliteter til forsøg på dyr. Undertiden har vi været involveret i projekter med at bygge testfaciliteter til forsøg på dyrearter lige fra grise, krager, sæler, rotter og aber. Der er som oftest tale om forsøg med indlæring i uforstyrrede omgivelser eller forsøg med medicin der kan påvirke hørelsen. Vores helt små lyddøde rum er som oftest velegnede til forsøg på mindre dyr, hvorimod forsøg på større dyr såsom heste og grise selvsagt skal foregå i lidt større faciliteter og her benytter vi typisk nogle af de samme konstruktions principper som når vi bygger audiometrirum. Rum til større dyr er næsten altid en specialopgave og eftersom de fleste dyreracer hører godt og dårligt i forskellige frekvensområder, så skal faciliteterne justeres derefter.

IAC Acoustics A/S vil ikke bidrage til projekter hvor dyr formodes at komme til at lide under forsøg eller undersøgelser.

Vores rum til dyreforøg kan leveres med:

  • Lydtætte døre og vinduer
  • Rengøringsvenlige overflader
  • Dræn i gulv til afvaskning af efterladenskaber
  • Lyddæmpet justerbar ventilation
  • Støjsvag justerbar belysning
  • Lydtætte kabelkanaler
  • Lydtætte fodermekanismer til belønning når dyret gør det ”rigtige”

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.

 Krævede felter