Testfaciliteter til flymotorer og APU’er

APU Testing Facilities er testfaciliteter til hjælpemotorer. Hjælpemotorer omtales oftest under betegnelsen APU (Auxiliary Power Unit).
APU’er anvendes til at starte hovedmotorerne i de fleste jetfly, militærkøretøjer, raketter og rumfartøjer.

Hjælpeudstyr til Aviation Test facilitet

Testfaciliteter til flymotorer og APU’er

IAC Acoustics A/S er førende inden for konstruktion af testceller til afprøvning af afmonterede flymotorer samt opgradering af eksisterende testceller.

Vi bygger bla. testfaciliteter til følgende motortyper:

 • Turboaksel
 • Turbojet
 • Turbo-fan
 • Turbopropel

APU Testing Facilities

APU Testing Facilities er Testfaciliteter til hjælpemotorer. Hjælpemotorer omtales oftest under betegnelsen APU (Auxiliary Power Unit).
APU’er anvendes til at starte hovedmotorerne i de fleste jetfly, militærkøretøjer, raketter og rumfartøjer, men kan også fungere som powersupply til andre installationer, når hovedmotoren er ude af drift.

APU’en skal jævnligt testes for at sikre, at den fungerer, som den skal. Ved et typisk testforløb startes og belastes APU’en under flere forskellige forhold, så man på den baggrund kan sikre, at ydeevne, brændstofforbrug, vibration og andre driftsmæssige forhold fungerer optimalt.

APU’en, der er en højeffektmotor, placeres i testfaciliteten, der af sikkerhedsmæssige hensyn placeres væk fra kontroludstyr og personale. En typisk hjælpemotortestfacilitet kan aflæse og behandle processignalerne, der vedrører kontrol og måling af motorbrændstof, kraft og ydeevne.

En typisk flymotortestfacilitet fra os indeholder:

 • Avanceret dataindsamlingssystem
 • Eksternt vandafkølingssystem
 • Brændstoflager og brændstofbehandlingssystem
 • Airconditioneret operatørkabine
 • Total akustisk støjdæmpning
 • Ergonomisk designet kontrolpanel
 • Strøm og strømforsyning
 • Neutral testopstilling, der gør det muligt at teste forskellige typer motorer
 • Brand bekæmpelsessystem
IAC Aviation
1.6 MB Download

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.