Ground Run-Up

IAC Acoustics A/S har udviklet markedets flotteste og bedste Ground Run-Up Enclosures. Dybdegående aerodynamiske analyser og brug af ny teknologi har ført til den næste generation af Ground Run-Up Enclosures.

Ground Run-up Enclosure installeret i Heathrow Airport

Ground Run-Up

Støjkontrol er fundamentalt i en lufthavn. For at beskytte nærmiljøet mod støj fra rutinemæssige test af flymotorer bruges en Ground Run-up Enclosure (GRE) til at reducere støjniveauet og lede varme og turbulente gasser væk.

Næste generation af Ground Run-up Enclosure

GRE skal være anvendelig flest mulig dage om året. Derfor skal den være udformet aerodynamisk korrekt. Hvis GRE’en er designet forkert kan dette begrænse anvendeligheden enten pga. manglende airflow eller genindstrømning af varme-udstødningsgasser i motorerne. Hvis ikke GRE’en kan bruges kan det lede til forsinkelser.

Med en kombination af vores omfattende erfaring med testfaciliteter til fly-motorer og avancerede computermodeller har vi udviklet den næste generation af GRE, der kan håndtere næsten alle vindforhold.

GRE kan modstå modvind, medvind og sidevind.

GRE er designet så de ikke kun reducerer motorstøj, men også reducerer lufthvirvler og genindsugning af udstødning, der ellers kan få motorer til at gå i stå. Vores udviklingsafdeling har gennemført omfattende elektronisk hydrodynamikanalyse for at sikre, at vores design af GRE kan modstå modvind, medvind og sidevind.

IAC Acoustics' GRE er konstrueret ved brug af Jetshield™ og Aerowall™ sektioner (begge patentanmeldt), som består af robust stål, beton samt IAC Noishield™ akustik-paneler og Powerflow™ lyddæmpere.

Jetshield™ bagvægskonstruktion

Jetshield™ omdirigerer og accelererer jetstrømmene væk fra faciliteten. Luftstrømsretningen og lufthastighederne reducerer væsentligt genindsugning og fremmer derved, at motorerne kan køre uden stop.

Aerowall™ sidevægskonstruktion

I forhold til traditionelle GRE´s er Aerowall™ sidevæggene specifikt designede til at præstere ekstremt både aerodynamisk og akustisk.

Powerflow™ luftkanaler

Powerflow™-dæmpede lodrette luftkanaler reducerer skadelige sidevinde og reducerer luftstrømskastning og reducerer lufthvirvler.

Simuleringer over forventede støjdæmpende effekt

IAC Acoustics' GRE er ikke kun ekstremt funktionsdygtige. De er også æstetisk tiltalende og kan sågar beklædes til at matche andre bygninger på stedet. Den modulopbyggede konstruktion gør indkapslingen økonomisk overkommelig og giver god valuta for pengene. Et typisk projekt varer ca. 6 måneder at fuldføre.

Under designfasen foretages 3D-simuleringer og visualisering via 3D Google Earth® billeder af lufthavnsområdet. Denne visuelle fremstilling giver et særdeles godt overblik over GRE’ens forventede støjdæmpende effekt i forhold til lokalområdet

IAC Aviation
1.6 MB Download

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.