Sertifiseringer

Hos IAC Acoustics vil vi gjerne holde oppe vårt høye kvalitetsnivå. Derfor kan du se kvalifiseringene, sertifikatene og medlemskapene våre nedenfor.
Vi engasjerer oss i de bransjene vi samarbeider med, støtter relevante organisasjoner og deltar i en rekke nettverk. Alt dette for å gjøre det stadig enklere å samarbeide med oss.

Achilles JQS

Achilles JQS (Joint Qualification System) er en leverandørdatabase og et kvalifikasjonssystem som brukes av innkjøpere i den norske og danske olje- og gassektoren til å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leverandørkjeden, og til å foreta effektive innkjøp i tråd med EU-lovgivningen. Achilles ID 60104. www.achilles.com/en/jqs

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.

 Obligatoriske felt