rom med harde overflater og åpning i vegg

Etterklangsrom

Et etterklangsrom, også kjent som et lydhardt rom eller klangrom er det motsatte av et lyddødt rom. Rommets overflater absorberer ikke lyd, men reflekterer den i stedet. Lydharde rom brukes vanligvis til å utføre tester som

 • Lydtransmisjon i bygningsdeler som vegger, dører eller vinduer
 • Innsatspempning i lyddempere
 • Mikrofoners responskarakteristikker
 • Materialers lydabsorberingskoeffisienter
 • Støydempningstester der utstyret testes under kraftig støypåvirkning

Med et lydhardt rom, får man et fleksibelt akustisk testmiljø med et lydfelt hvor lydenergien flyter likt i alle retninger. Et lydhardt rom må isoleres fra alle eksterne støykilder - og temperatur, trykk og luftfuktighet må også være under kontroll.
Våre løsninger har blitt testet, og vi har mer enn 60 års erfaring med design og konstruksjon av lydharde rom.

IAC Acoustics A/S' lydharde rom bygges som utgangspunkt i IAC Hardliner™ panelkonstruksjon og leveres ferdig forbundet til eksisterende ventilasjon via våre ventilasjonslyddempere - fullstendig ferdig med komplett sertifiserings- og igangkjøringstest, lysinstallasjoner og strømuttak.

Hvis dere skal bygge et lydhardt rom bør dere kontakte en av våre eksperter. Det er mange parametre som skal vurderes og veies i prosessen, og vi vil guide dere til å ta det riktige valget. Dette må det tas stilling til:

 • Teststandard og metode. Hvordan oppnår dere resultater dere kan bruke
 • Innvendig volum. Rommet bør være stort nok til at dere kan måle iht. ISO 354, og det må være plass for ansatte og utstyr
 • Laveste interessante frekvensområde
 • Indre bakgrunnsstøynivå og støyreduksjon. Herunder design av ventilasjonssystem
 • Vibrasjonsdemping/isolasjon
 • Støydempende ventilasjonssystemer
 • Dører og adgangsforhold
 • Belysning og elektriske systemer

Våre etterklangsrom kan leveres med forskjellig utstyr

 • Uavhengig luftbehandlings-/ventilasjonssystem
 • Ekstra og/eller større dør
 • Luftoppheng eller andre typer vibrasjonsisolering
 • Radiofrekvensskjerming
 • Tuningsplater, reflektorer, diffusorer

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.

 Obligatoriske felt