mann i uniform står ved bord i rommet

Hemmelige rom

Avlyttingssikre og spionasjesikre rom danner rammer for oppbevaring av konfidensielle dokumenter og samtaler mellom sikkerhetsgodkjente offiserer og embetsmenn. Vår ekspertise med denne type fasiliteter kommer fra de mange SCIF fasilitetene vi har bygget i USA og internasjonale bånd i IAC organisasjon betyr at vi kan tilby disse rommene i Europa. Rommene bygges med utgangspunkt i felles standarder for hemmelige rom skrevet til Luftforsvaret, Sjøforsvaret og hæren.
Rommene kan bygges som containere som kan sendes ut på oppdrag eller som stasjonære innretninger i allerede eksisterende bygninger. IAC konsernen har erfaring med å bygge hemmelige rom som overholder diverse standarder som:

 • TEMPEST
 • JAFAN 6/9
 • DCID 6/9
 • ICD 705

I utgangspunktet innrettes alle våre hemmelige rom med:

 • 5mm stålplate utvendig
 • Gitter i alle ventilasjonsåpninger
 • Innbruddssikre dører med særlige ”unpickable” låsemekanismer
 • Innbruddsalarmer
 • UPS (uniterruptable powersupply)
 • Signalfilter på alle inn- og utgående signaler
 • Vanlig lys og elektronikk
 • Bankboks

Som regel ønskes det at fasiliteten oppfyller en mellomting mellom de forskjellige standardene og krav, slik at fasiliteten til sist møter det egentlige behovet mer enn det fiktive behovet i henhold til standarder og internasjonale regler.

IAC Securety Rooms
3.1 MB Download

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.

 Obligatoriske felt