hamster med høretelefoner

Rom til dyreforsøk

Mange av IAC Acoustics A/S' akustiske fasiliteter er laget til forsøk på mennesker, blant annet lytterom og audiologibokser. På samme måte kan vi bygge testfasiliteter til forsøk på dyr. Noen ganger har vi vært involvert i prosjekter med å bygge testfasiliteter til forsøk på dyrearter - alt fra griser, kråker, seler, rotter og aper. Det er som oftest snakk om forsøk med innlæring i uforstyrrede omgivelser, eller til forsøk med medisin som kan påvirke hørselen. Våre helt små lyddøde rom er som oftest velegnede til forsøk på mindre dyr, mens forsøk på større dyr så som hester og griser selvsakt skal foregå i litt større fasiliteter og her benytter vi typisk noen av de samme konstruksjonsprinsippene som når vi bygger audiometrirom. Rom til større dyr er nesten alltid en spesialoppgave og ettersom de fleste dyrerasene hører godt og dårlig i forskjellige frekvensområder, skal fasilitetene justeres etterpå.

IAC Acoustics A/S vil ikke bidra til prosjekter hvor dyr formodes å komme til å lide under forsøk eller undersøkelser.

Våre rom til dyreforsøk kan leveres med:

  • Lydisolerte dører og vinduer
  • Rengjøringsvennlige overflater
  • Avløp i gulv til vasking av etterladenskaper
  • Lyddempet justerbar ventilasjon
  • Støysvak justerbar belysning
  • Lydtette kabelkanaler
  • Lydtette fôr-mekanismer til belønning når dyret gjør det "riktige"

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.

 Obligatoriske felt