ground run-up enclosure installert i Heathrow Airport

Ground Run-Up

Støykontroll er fundamentalt på en flyplass. For å beskytte nærmiljøet mot støy fra rutinemessige test av flymotorer brukes en Ground Run-up Enclosure (GRE) til å redusere støynivået og lede varme og turbulente gasser vekk.

GRE skal være anvendelig flest mulige dager i året. Derfor må den være utformet aerodynamisk korrekt. Hvis GRE'en er designet på feil måte, kan dette begrense anvendeligheten enten pga. manglende airflow eller gjeninnstrømning av varme eksosgasser fra motorene. Hvis ikke GRE'en kan brukes, kan det føre til forsinkelser.

Med en kombinasjon av vår omfattende erfaring med testfasiliteter til flymotorer og avanserte datamodeller, har vi utviklet neste generasjon av GRE som kan håndtere nesten alle vindforhold.

GRE er designet slik at de ikke bare reduserer motorstøy, men også reduserer lufthvirvler og gjeninnsugning av eksos som ellers kan få motorer til å steile. Vår utviklingsavdeling har gjennomført en omfattende elektronisk hydrodynamikk-analyse for å sikre at vårt design av GRE kan motstå motvind, medvind og sidevind.

IAC Acoustics' GRE er konstruert ved bruk av Jetshield™ og Aerowall™ seksjoner (begge patentanmeldt), som består av robust stål, betong samt IAC Noishield™ akustikkpaneler og Powerflow™ lyddempere.

Jetshield™ bakveggskonstruksjon

Jetshield™ omdirigerer og akselererer jetstrømmer bort fra fasiliteten. Luftstrømretningen og lufthastighetene reduserer vesentlig gjeninnsugning og fremmer dermed at motorene kan kjøre uten stopp.

Aerowall™ sideveggkonstruksjon

Sammenlignet med tradisjonelle GRE´s er Aerowall™ sideveggene spesifikt designede til å prestere ekstremt både aerodynamisk og akustisk.

Powerflow™ luftkanaler

Powerflow™-dempede loddrette luftkanaler reduserer skadelige sidevinder og reduserer luftstrømskastning og reduserer lufthvirvler.

IAC Acoustics' GRE er ikke kun ekstremt funksjonsdyktige. De er også estetisk tiltalende og kan til og med bekledes for å matche andre bygninger på stedet. Den modulære konstruksjonen gjør innkapslingen økonomisk overkommelig og gir god valuta for pengene. Et typisk prosjekt tar ca. 6 måneder å fullføre.

Under designfasen foretas 3D-simuleringer og visualisering via 3D Google Earth® bilder av flyplassområdet. Denne visuelle presentasjonen gir en meget god oversikt over GRE'ens forventede støydempende effekt i forhold til lokalområdet.

IAC Aviation
1.6 MB Download

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.

 Obligatoriske felt