hjelpeutstyr til aviation test fasilitet

Testfasiliteter til flymotorer og APU’er

IAC Acoustics A/S er førende innenfor konstruksjon av testceller til avprøvning av avmonterte flymotorer samt oppgradering av eksisterende testceller.

Vi bygger bl.a. testfasiliteter til følgende motortyper:

 • Turboaksel
 • Turbojet
 • Turbo-fan
 • Turbopropell

APU Testing Facilities er Testfasiliteter til hjelpemotorer. Hjelpemotorer omtales oftest under betegnelsen APU (Auxiliary Power Unit). APU’er anvendes til å starte hovedmotorene i de fleste jetfly, militærkjøretøyer, raketter og romfartøyer, men kan også fungere som powersupply til andre installasjoner, når hovedmotoren er ute av drift.

APU’en skal testes jevnlig for å sikre at den fungerer som den skal. Ved et typisk testforløb startes og belastes APU’en under flere forskjellige forhold, så man på den bakgrunn kan sikre at yteevne, brennstofforbruk, vibrasjon og andre driftsmessige forhold fungerer optimalt.

APU’en, som er en høyeffektmotor, plasseres i testfasiliteten som av sikkerhetsmessige hensyn plasseres vekk fra kontrollutstyr og personale. En typisk hjelpemotortestfasilitet kan avlese og behandle prosessignaler som vedrører kontroll og måling av motorbrennstoff, kraft og yteevne.

En typisk flymotortestfasilitet fra oss inkluderer:

 • Avansert datainnsamlingssystem
 • Eksternt vannavkjølingssystem
 • Brennstofflager og brennstoffbehandlingssystem
 • Airconditionert operatørkabine
 • Total akustisk støydempning
 • Ergonomisk designet kontrollpanel
 • Strøm og strømforsyning
 • Neutral testoppstilling som gjør det mulig å teste forskjellige typer motorer
 • Brannbekjempelsessystem
IAC Aviation
1.6 MB Download

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.

 Obligatoriske felt