Akustisk strækmetalloft installeret på arkitektkontor

Dårlig akustik i skoler og på kontor

Dårlig akustik og støj på arbejdspladsen er en af de mest sygdomsprovokerende faktorer i de danske institutioner og det danske erhvervsliv. Dårlig akustik forringer taleforståelsen og øger stress signifikant. I det lange løb kan det medføre en række sygdomme og sygefravær, som meget hurtigt kan koste meget mere, end det koster at forbedre de akustiske forhold.

Akustik i daginstitutioner, skoler og flerpersonskontorer

Arbejdstilsynet og bygningsreglementet har udarbejdet anvisninger for, hvordan akustikken bør være i eksempelvis daginstitutioner, flerpersonskontorer, trappeopgange og mere. Derfor har vi her i IAC Acoustics A/S udviklet vores eget software, der i løbet at 10 minutter kan simulere rumakustikken i et rum og fortælle hvad der skal til for at netop jeres lokale/lokaler får en behagelig akustik, der er i overensstemmelse med de danske regler og anvisninger.

Undgå støj i kontorer og på skoler

Støj i kontorer og skoler skyldes ikke altid blot dårlige akustiske forhold. Oftest er der adskillige støjkilder, der larmer indover hinanden, og trods ellers gode akustiske forhold er der stadigt for meget støj. I sådanne situationer skal støjkilderne lokaliseres og behandles individuelt. Det kan være trafikstøj fra nærtliggende veje, ventilationsstøj eller, at der blot skal lidt filt under borde og stole, så de ikke larmer når de rykkes rundt.

Analyse og forslag til akustikregulering

Vi kommer gerne ud og giver råd og vejledning, samt udfører en akustisk analyse. I forbindelse med dette udarbejder vi også et tilbud på, hvad det vil koste at udføre de aktuelle forbedringer. Som udgangspunkt tillader vi os at tage et symbolsk honorar for udførelsen af en akustisk analyse. Dette skyldes at vores erfaring er større og vores ingeniørrådgivning mere detaljeret, end hos andre firmaer der sælger akustikregulering. Såfremt forbedringerne ønskes udført, fratrækkes dette beløb den endelige faktura, således at rådgivningsdelen er gratis.

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.