Problemer med støj- og vibrationer i industrianlæg

Vibrationsdæmpning

Kravene til støjsvage maskiner og deres omgivelser er stadig stigende, men en lang række problemer med støj- og vibrationer i industrianlæg, kontorer, boliger, køretøjer m.m. kan afhjælpes ved brug af vibrationsdæmpning. F.eks. frembringer maskiner i ubalance vibrationer, der overføres til underlaget og derfra forplanter sig videre som støj (strukturstøj).

Fjederdæmpere afhjælper støj og vibrationer

Anbefalinger om vibrationsdæmpning

Formålet med en vibrationsdæmpning er at reducere vibrationer, der overføres fra maskine til underlag. En korrekt dimensioneret vibrationsdæmper kan reducere vibrationerne med mere end 90 %, men aldrig 100 %. (90 % isolering betyder, at kun 10 % af vibrationskraften overføres).

Løs maskinstøj med vibrationsdæmpere

Maskinstøj og vibrationer

Støjforurening fra produktionsmaskiner kan være en væsentlig udfordring i mange industrier og arbejdsmiljøer. Blandt andet på grund af produktivitet, sundhed og trivsel, er det vigtigt at implementere effektive løsninger til støj- og vibrationsdæmpning.

Udvalg af vibrationsdæmpere, som kan løse problemer med støj efter vibrationsmåling

Vibrationsmåling og beregning

Sammenhørende målinger af støj og vibrationer kan medvirke til at afgøre, hvilke maskiner, som er generende og hvilke, som ikke er. Støjen kan skyldes en kombination af maskinens høje lydeffekt, lav lydabsorbtion omkring maskinen samt dårlig luftlydsisolation i bygningen.

Ofte stillede spørgsmål om vibrationsdæmpning

Ofte stillede spørgsmål om vibrationsdæmpning

Find svar på de oftest stillede spørgsmål om vibrationsdæmpning for industri eller boligforeninger, herunder vibrationsdæmpning af vaskemaskiner og tørretumblere i vaskerum.

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.