Maskinstøj og vibrationer

Støjforurening fra produktionsmaskiner kan være en væsentlig udfordring i mange industrier og arbejdsmiljøer. Blandt andet på grund af produktivitet, sundhed og trivsel, er det vigtigt at implementere effektive løsninger til støj- og vibrationsdæmpning.

IAC Acoustics tilbyder en lang række produkter indenfor støjdæmpning, akustikregulering og vibrationsisolering.

Pladedæmpning til støjende maskiner og kanaler

Pladedæmpningsmaterialer er et vigtigt værktøj til reduktion af maskin- og kanalstøj. Ved at placere pladedæmpningsmaterialet på tyndplade konstruktioner, kan man minimere vibrationerne i maskinkonstruktionen og dermed reducere støjniveauet. Pladerne er tunge og giver derfor også ekstra lydisolering. I maskinindkapslinger kombineres en pladedæmper ofte med en lydabsorbent, for at opnå den mest optimale støjdæmpning.

Lydabsorbenter mindsker refleksion af lyd

Lydabsorbenter reducerer refleksionen af lydbølger, når de rammer en hård overflade. Lydabsorbenter bruges til at forbedre akustikken i arbejdsområder og minimere støjgener, ved at efterklangstiden formindskes. Inde i maskinindkapslinger, er de meget effektive, da maskinstøjen, uden lydabsorbent, ville fare rundt i indkapslingen uden at blive dæmpet. IAC Acoustics’ helt tunge lydabsorbent giver også god pladedæmpning i tyndpladekonstruktioner.

Vibrationsrelateret maskinstøj

Vibrationsdæmpere bruges til aktiv eller passiv vibrationsisolering. Ved aktiv vibrationsisolering dæmpes vibrationerne fra en maskine, så de ikke breder sig i f.eks. en bygning, som struktur støj. Ved passiv isolering dæmpes struktur vibrationer, så de ikke når følsomt udstyr, som f.eks. vejeceller eller mikroskoper. Vibrationsdæmperne er i begge tilfælde normalt monteret mellem maskinen og dens fundament eller underlag.

Hvordan dæmper man støj fra maskiner?

Det er vigtigt at identificere og vurdere de specifikke støj- og vibrationsproblemer og vælge de mest passende produkter og metoder til at tackle dem. I kombination eller hver for sig udgør lydabsorbenter, pladedæmpningsmaterialer og vibrationsdæmpere alle effektive løsninger til støjdæmpning af maskiner og kan være med til at reducere unødvendig og forstyrrende maskinstøj.

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.