Løs maskinstøj med vibrationsdæmpere

Maskinstøj og vibrationer

Støjforurening fra produktionsmaskiner kan være en væsentlig udfordring i mange industrier og arbejdsmiljøer. Blandt andet på grund af produktivitet, sundhed og trivsel, er det vigtigt at implementere effektive løsninger til støj- og vibrationsdæmpning.

IAC Acoustics tilbyder en lang række produkter indenfor støjdæmpning, akustikregulering og vibrationsisolering.

Pladedæmpning til støjende maskiner og kanaler

Pladedæmpningsmaterialer er et vigtigt værktøj til reduktion af maskin- og kanalstøj. Ved at placere pladedæmpningsmaterialet på tyndplade konstruktioner, kan man minimere vibrationerne i maskinkonstruktionen og dermed reducere støjniveauet. Pladerne er tunge og giver derfor også ekstra lydisolering. I maskinindkapslinger kombineres en pladedæmper ofte med en lydabsorbent, for at opnå den mest optimale støjdæmpning.

Lydabsorbenter mindsker refleksion af lyd

Lydabsorbenter reducerer refleksionen af lydbølger, når de rammer en hård overflade. Lydabsorbenter bruges til at forbedre akustikken i arbejdsområder og minimere støjgener, ved at efterklangstiden formindskes. Inde i maskinindkapslinger, er de meget effektive, da maskinstøjen, uden lydabsorbent, ville fare rundt i indkapslingen uden at blive dæmpet. IAC Acoustics’ helt tunge lydabsorbent giver også god pladedæmpning i tyndpladekonstruktioner.

Lydabsorbenter til maskinindkapslinger

Vibrationsrelateret maskinstøj

Vibrationsdæmpere bruges til aktiv eller passiv vibrationsisolering. Ved aktiv vibrationsisolering dæmpes vibrationerne fra en maskine, så de ikke breder sig i f.eks. en bygning, som struktur støj. Ved passiv isolering dæmpes struktur vibrationer, så de ikke når følsomt udstyr, som f.eks. vejeceller eller mikroskoper. Vibrationsdæmperne er i begge tilfælde normalt monteret mellem maskinen og dens fundament eller underlag.

Vibrationsdæmpere til maskinstøj

Dæmpning af chokbelastninger i maskiner

Som agenter for det franske firma Socitec, der anvender banebrydende teknologier inden for chok- og vibrationsteknik, kan vi levere de bedste produkter til maskiner i sektorer såsom Søværnet, forsvar, luftfart, rumfart, nuklear og meget mere.

Sammen med kunderne, udtænker vi chokdæmpnings-løsninger, så maskinernes strukturelle styrke ikke overskrides. Fra design af produkter til optimering af Chokdæmpere anvendes specifikationer fra mange forskellige standarder for udstyr, der udsættes for de mest krævende vibrationer, seismiske bølger og chok belastninger.

Hvordan dæmper man støj fra maskiner?

Det er vigtigt at identificere og vurdere de specifikke støj- og vibrationsproblemer og vælge de mest passende produkter og metoder til at tackle dem. I kombination eller hver for sig udgør lydabsorbenter, pladedæmpningsmaterialer og vibrationsdæmpere alle effektive løsninger til støjdæmpning af maskiner og kan være med til at reducere unødvendig og forstyrrende maskinstøj.

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.