Støjindkapsling af maskine i produktion

Støjdæmpning

IAC Acoustics er ekspert i støjindkapsling, støjskærme og støjdæmpning.

Støjdæmpning af maskine med støjindkapslinger

Støjdæmpning af maskiner

Støjdæmpning af maskiner og reduktion af maskinstøj er af afgørende betydning for arbejdsmiljøet, produktiviteten og trivslen på arbejdspladser. Støjdæmpende produkter gavner ikke kun medarbejdernes sundhed og trivsel, men kan også bidrage til at overholde lovgivningen om støjgrænser på arbejdspladser.

Dæmpning af ekstern støj fra virksomheder med støjskærm

Ekstern støj fra virksomheder og industrianlæg

Reduktionen af ekstern støj og industristøj er en kompleks opgave, der kræver en kombination af støjmåling, fastsættelse af støjgrænser (en akustisk målsætning) og implementering af passende støjreducerende tiltag og produkter for at kunne skabe et mere støjvenligt miljø.

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.