Dæmpning af ekstern støj fra virksomheder med støjskærm

Ekstern støj fra virksomheder og industrianlæg

Ekstern støj og industristøj kan være en udfordring især i områder med tæt befolkning og industriel aktivitet. Da støjforurening kan have negative konsekvenser for både menneskers sundhed og miljøet, er støjmålinger og fastsættelse af støjgrænser et afgørende skridt i retning af at minimere disse påvirkninger.

Samlet set er reduktionen af ekstern støj og industristøj en kompleks opgave, der kræver en kombination af støjmåling, fastsættelse af støjgrænser (en akustisk målsætning) og implementering af passende støjreducerende tiltag og produkter for at kunne skabe et mere støjvenligt miljø.

Støjmåling og støjgrænser

Støjmålinger kan bruges til at kvantificere det eksisterende støjniveau fra en maskine, et anlæg, et område eller en zone. Ved hjælp af lydmålere af forskellige typer kan ingeniører og eksperter i akustik, støj, lyd og vibrationer nøjagtigt vurdere støjniveauer, lydtryk og støjspektra, hvilket giver grundlaget for at bestemme hvorvidt støjdæmpende tiltag er nødvendige. IAC kan regne på forskellige løsningsforslag, og via software såsom Soundplan, Odeon eller andet akustisk software er det muligt at simulere og beregne effekten af et givent løsningsforslag, såsom eksempelvis en støjskærm, en lyddæmper eller en støjindkapsling.

Støjskærme til industrielle anlæg

Støjskærme, også kendt som støjbarrierer, er konstrueret til at mindske støjniveauet ved at skabe en fysisk barriere mellem støjkilden og det omkringliggende område. Støjskærme kan variere i størrelse og materiale og bruges ofte ved industrielle anlæg, i industrilokaler eller langs veje og jernbaner for at begrænse spredningen af støj.

Akustiske riste

Akustiske riste, Louvers, bruges også til at tackle ekstern støj. Louvers er opbygget med en speciel struktur, der er designet til at absorbere og reducere lydenergi, og dæmper støj effektivt. Forskellen mellem en traditionel støjskærm og en akustisk rist er, at den akustiske rist tillader luftcirkulation og ventilation samtidig med at den reducerer støj.

Støjskærme til industrielle anlæg og maskiner

Lyddæmpere til ventilationssystemer, udstødningskanaler og industrielle processer

Lyddæmpere absorberer lydenergi og reducerer støjniveauer ved at omdanne akustisk energi til termisk energi. Lyddæmpere kan integreres i ventilationssystemer, udstødningskanaler og industrielle processer for at minimere støjens påvirkning på omgivelserne og bekæmper hermed industristøj fra disse kilder. IAC Acoustics tilbyder blandt andet ventilationslyddæmpere, ventillyddæmpere og Exhaust-lyddæmpere.

Lyddæmpere bekæmper industriel støj fra generator

Støjindkapslinger til håndtering af industristøj

Støjindkapslinger udgør en mere omfattende løsning til håndtering af industristøj. Støj- og maskinindkapslinger omgiver støjkilden fuldstændigt og har, ud over at være bygget med paneler med særlig høj indsatsdæmpning, også lydabsorberende inderside for at absorbere/dæmpe det støj, der bevæger sig rundt inde i støjindkapslingen. De anvendes ofte omkring større maskiner og industrielle anlæg for at opretholde støjgrænser og skabe mere behagelige arbejdsmiljøer og kan bruges både inde og udendørs.

Støj- og maskinindkapslinger bekæmper ekstern støj

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.