Støjdæmpning af maskiner og reduktion af maskinstøj

Hvordan dæmpes støj fra maskiner?

Støjdæmpning af maskiner og reduktion af maskinstøj er af afgørende betydning for arbejdsmiljøet, produktiviteten og trivslen på arbejdspladser. Det er vigtigt at identificere og vurdere de specifikke støj- og vibrationsproblemer og vælge de mest passende produkter og metoder til at tackle dem.

Her fokuseres på nogle vigtige produkter til støjdæmpning af maskiner og maskinstøj: Støjindkapslinger, lydabsorbenter og vibrationsdæmpere.

Reducer maskinstøj med støjindkapslinger

Reducer maskinstøj med støjindkapslinger

Støj- og maskinindkapslinger er en af de mest effektive metoder til støjdæmpning. Maskinindkapslinger fungerer som en beskyttende skal omkring maskinen og reducerer effektivt støjen direkte ved støjkilden udspring. IAC Acoustics’ støjindkapslinger kan bygges som Moduline støjindkapsling, som er et byggesystem udviklet specifikt til at dæmpe støj, eller Access Line maskinindkapsling som er udviklet specielt med henblik på at give adgang til en maskine fra mange sider. Støjindkapslingerne tilpasses altid individuelle maskiner og processer for at sikre optimal støjdæmpning.

Læs mere om støjindkapslinger

Lydabsorbenter opsat indeni en støjindkapsling

Lydabsorbenter til støjende maskiner

Lydabsorbenter reducerer refleksionen af lydbølger, når de rammer en hård overflade.
Lydabsorbenter bruges til at forbedre akustikken i arbejdsområder og minimere støjgener ved at reducere lydrefleksion og efterklangstid i et rum. Inde i maskinindkapslinger er de meget effektive, da maskinstøjen, uden lydabsorbent, ville fare rundt i indkapslingen uden at blive dæmpet.

Læs mere om lydabsorbenter

Vibrationsdæmpere opsat under støjende maskine

Løs vibrationsproblemer i industrianlæg med vibrationsdæmpere

En lang række problemer med støj- og vibrationer i industrianlæg, kontorer, boliger, køretøjer m.m. kan afhjælpes ved brug af vibrationsdæmpning. Vibrationsdæmpere bruges til aktiv eller passiv vibrationsisolering. Ved aktiv vibrationsisolering dæmpes vibrationerne fra en maskine, så de ikke breder sig i f.eks. en bygning, som struktur støj. Ved passiv isolering dæmpes struktur vibrationer, så de ikke når følsomt udstyr, som f.eks. vejeceller eller mikroskoper.

Se vores udvalg af vibrationsdæmpere her

Støj- og vibrationsdæmpende løsninger på et højt teknologisk niveau

Det er vigtigt at bemærke, at støjdæmpende produkter ikke kun gavner medarbejdernes sundhed og trivsel, men også kan bidrage til at overholde lovgivningen om støjgrænser på arbejdspladser.

IAC Acoustics projekterer, beregner og udvikler støj- og vibrationsdæmpnings løsninger på et højt teknologisk niveau og leverer totalløsninger til en lang række brancher, herunder byggeri, R&D, test, audiologi, uddannelse, industri og offshore.

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.